Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány

A Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány a közép- és kelet-európai térség történelmi, művelődéstörténeti és társadalomtudományi kérdéseit kutató tudományos központ. Hiszen régiónk népeinek (csehek, szlovákok, lengyelek, szlovénok, horvátok stb:) és a kelet-európai régió ismerete sorskérdés a magyarság számára

Alapítványunk fő tevékenységei
  • Közép-Európa kutatás, a visegrádi térség és a Magyarországgal szomszédos más régiók kutatása, a Kárpát-medence interetnikus összefüggéseinek vizsgálata
  • Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák és ismeretterjesztő, kulturális rendezvények szervezése, határokon átívelő tudományos, kulturális és képzési tevékenység összefogása és támogatása
  • A keleti (ortodox) térség kutatása
  • A kutatási eredményeink közreadása tudományos publikációk, könyvek és folyóirat kiadása, internetes publikációk, adattárak összeállítása
  • A közép-európai nyelvi ismeretek jelentőségének tudatosítása, Magyarország térségbeli kulturális, politikai és gazdasági szerepe szempontjából
  • A térség országainak bel- és külpolitikai folyamatainak elemzése

Támogatás

logoTámogassa Alapítványunk tevékenységét személyi jövedelemadójának 1%-ával!
Adószám: 18617979-1-11